Kurier tylko 4,99zł dla zakupów opłaconych przelewem (paczkomaty - 6,99, poczta - 4,99)

Reklamacje i zwroty

I.

Rękojmia

Wszelkie   reklamacje   związane   z   Towarem   lub   realizacją   Umowy   sprzedaży, Klient   może   składać w   dowolnej   formie.  Preferujemy   formę   pisemną   na   adres Sprzedawcy,   tj. :

PRIMULA TRADE Agnieszka Podsędek-Szymańska

ul. Batalionów Chłopskich 77E lok. 5

01-305 Warszawa

 

lub też mailowo na adres: e-margeritka@e-margeritka.pl

 

W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: +48 664 069 779.

W   celu   sprawnego   rozpatrzenia   reklamacji   zalecamy   umieszczenie   w   reklamacji   następujących danych:   imię   i   nazwisko,   adres,   adres   e-mail,   numer   telefonu,   przedmiot   reklamacji   oraz   numer zamówienia,   ze   wskazaniem   żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,   datę stwierdzenia   wady,   oraz   o   ile   to   możliwe   zdjęcia   wady   (w   przypadku   złożenia   reklamacji   za pośrednictwem maila).

Gotowy formularz reklamacji do wypełnienia można znaleźć tu: kliknij, żeby pobrać formularz

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.

 

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

1. złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę  albo   sprzedawca  nie  uczynił   zadość  obowiązkowi   wymiany  Towaru  na  wolny od wad lub usunięcia wad.   Klient może zamiast zaproponowanego   przez   Sprzedawcę   usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest   niemożliwe   albo   wymagałoby   nadmiernych   kosztów   w porównaniu   ze   sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany   wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca   może   odmówić   zadośćuczynienia   żądaniu   Klienta,   jeżeli   doprowadzenie   do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy tj.,      

PRIMULA TRADE Agnieszka Podsędek-Szymańska

ul. Batalionów Chłopskich 77E lok. 5

01-305 Warszawa

 

       

W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca . Sprzedawca   odpowiada   z tytułu   rękojmi,   jeżeli   wada   fizyczna   zostanie   stwierdzona   przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument   może   odstąpić   od   Umowy   sprzedaży   składając   Sprzedawcy   oświadczenie o odstąpieniu.   Oświadczenie   to   może   zostać   złożone   przykładowo   pisemnie   na   adres Sprzedawcy, tj.:        

PRIMULA TRADE Agnieszka Podsędek-Szymańska

ul. Batalionów Chłopskich 77E lok. 5

01-305 Warszawa

e-margeritka@e-margeritka.pl

 

Gotowy do wypełnienia formularz odstąpienia od umowy można pobrać tu: Kliknij, żeby pobrać formularz

Możesz również wypełnić formularz online tu: Formularz odstąpienia od umowy online

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Konsument   ma   obowiązek   zwrócić   Towar   Sprzedawcy   niezwłocznie,   jednak   nie   później   niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez   niego   płatności,   w tym   koszt   Dostawy   Towaru   do   Konsumenta.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument, korzystający z prawa do odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty,  jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

Formularze do pobrania:

http://pdf.e-margeritka.pl/

 

do góry

E-Margeritka.pl - Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego sklepu!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl